Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo gir ekspertise hjelp innen yrkeshygiene

Som ansatt i en bedrift, eier eller som en del av ledelsen i bedriften, vil man komme bort i temaet yrkeshygiene. Hvor stort akkurat dette teamet er på din arbeidsplass avhenger selvsagt av hva man arbeider med.

Noen bransjer er mye mer utsatt for helsefarer enn andre. Bedriftshelsetjenestene i Oslo og omegn har alle ytterst kvalifiserte yrkeshygienikere som bistår alle typer arbeidsplasser og industrier i hovedstaden.

Hva er yrkeshygiene?

Her snakker vi om arbeidsmiljø på arbeidsplassene. Yrkeshygiene dreier seg om å foreta målinger og å kartlegge bedrifters kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljø. Dette er aktivt arbeid for å redusere helsefarer i arbeidsmiljøene, og bedriftshelsetjenesten samarbeider på arbeidsplassene med ledelsene og verneombudene.

Før man kan gå i gang med faktiske målinger for å finne ut av hvordan det aktuelle arbeidsmiljøet er, gjør man en del oppgaver i forkant. Man kartlegger og gjør ulike risikovurderinger for å finne det som skal måles slik at man som sluttresultat får et arbeidsmiljø som er helsemessig forsvarlig.…

Les mer