Å leve med psykiske traumer

psykiske traumer

Mange mennesker i samfunnet vårt går gjennom livet med symptomene som kan komme etter traumer. Det er ikke en visse typer mennesker som oftere opplever det enn andre.

Alle kan oppleve at en hendelse eller en situasjon forårsaker traumer som senere påvirker hverdagen.

Hva er egentlig traumer?

Man snakker om hendelser som ofte er skremmende og som gir personen som opplever dette ulike plager i etterkant av hendelsen.

Opplevelsen som gir psykiske plager og utfordringer i etterkant, kan både være en enkeltstående hendelse eller noe som har skjedd over tid.

traumer i barndommen

 • En enkeltstående hendelse som kan forårsake traumer kan være å bli utsatt for et ran, en bilulykke eller for eksempel å bli utsatt for en voldtekt.
 • Gjentagende hendelser som også kan forårsake traumer kan for eksempel være ulike former for misbruk, mobbing med mer.

Symptomer på psykiske traumer

Traumer komme i etterkant av hendelsene som har skjedd. Hvis det for eksempel er en person som blir seksuelt misbrukt over tid, så vil traumer oppstå når personen er borte fra misbruket og er trygg.

I tankene og i sinnet så settes man kontinuerlig tilbake til den skremmende situasjonen og klarer ikke mestre en eller flere deler av livet.

Symptomer på psykiske traumer

Det er svært vanlig å oppleve enkelte symptomer når man sliter med psykiske traumer som:

 • Depresjon
 • Angst
 • Å unngå lignende situasjoner eller ting som påminner en om hendelsen.
 • Å ikke klare å få tankene vekk fra hendelsen i vanlige hverdagslige situasjoner.

Enkelthendelser som lammer en

Har man for eksempel vært i en alvorlig bilulykke så kan skrekken og den traumatiske hendelsen komme til å sitte dypt igjen i sinnet. Det kan skje i bilulykker hvor en er alene og det ikke er noen personskader, så vel som i alvorlige bilulykker hvor noen blir skadet eller drept.

Det er ikke alvorlighetsgraden av selve ulykken som avgjør om en sitter igjen med psykiske traumer, men derimot hvor redd den som opplever det blir av hendelsen.

angst

Traumer kan oppstå uavhengig av alvorlighetsgraden til hendelsen

Hvis en ser for seg en person som er alene i bilen og kjører utfor veien på en glatt og isete vei. Personen blir ikke videre fysisk skadet og det er ingen andre i bilen eller andre kjøretøy involvert i ulykken. I en slik hendelse så er det lett å tenke at siden det kun er bilen som er skadet så er det heldigvis ingen virkelig skade skjedd.

Dessverre så er dette ikke nødvendigvis riktig. Personen som kjørte denne bilen kunne kanskje gå fra ulykken uten fysiske skader, men kan fremdeles lide av psykiske traumer.

Livet etter en traumatisk hendelse

Den fiktive personen beskrevet over som opplevde å kjøre utfor veien, kan oppleve symptomer på traume som kan påvirke hverdagen i stor grad. Noe så enkelt som det å sette seg inn i en bil igjen kan for noen bli ekstremt vanskelig og fremprovosere angst.

Hvis man ser for seg at denne personen lider av psykiske traumer etter bilulykken, da kan mye i hverdagen bli veldig vanskelig å håndtere.

 • Det kan bli nesten umulig å sitte på med alle typer kjøretøy, selv om en også ikke kjører selv.
 • Dette skaper problemer med å komme seg steder som for eksempel på jobb, levere barn i barnehagen med mere.
 • Angsten en opplever med det å ikke mestre bilkjøring kan ende opp med isolering av ulike grader og dermed utvikle seg til angst mot andre ting som sosial angst.
 • Angsten og følelsen av å ikke mestre symptomene kan føre til depresjoner.
 • I det eksempelet som er brukt så kan personen også komme til å slite med stor skyldfølelse. At en skammer seg over å slite med slike traumer etter en ulykke som ikke forårsaket noen fysisk skade. En kan føle at andre ikke forstår hvorfor en har det så vanskelig.

Oppsøk hjelp tidlig

Ofte så vil symptomer som ikke går vekk av seg selv kunne øke med tiden hvis en ikke får hjelp i form av terapi. Lidelser som angst og depresjon vil når det går ubehandlet, øke i styrke og påvirke større deler av livet. Psykiske traumer kan i stor grad påvirke den fysiske helsen. Les hvordan velger man egentlig en psykolog her.

traumeterapi

For eksempel vil mareritt og søvnløshet kunne utvikle seg til dårlig matlyst i tillegg at man mister energi. Man blir slapp og tiltaksløs, kan gå ned i vekt og dette vil igjen forverre symptomene på psykisk traume. Man ender opp i en svært negativ sirkel.

Mye god hjelp å få

Det finnes mange ulike former for terapier spesialtilpasset akkurat de symptomene man sliter med. Psykologer, terapeuter og andre ulike typer behandlere vil finne den behandlingsformen som passer den enkelte personen.

Noen som sliter med lette symptomer etter psykiske traumer kan få god hjelp gjennom samtaleterapi hos en behandler som er spesialisert på dette. Andre som lider av mer komplekse traumer, må kanskje ha en helt annen type behandling for å oppnå gode resultater.

Viktig at barn får hjelp

Både barn og voksne kan lide av psykiske traumer, men hvor voksne kan gjenkjenne symptomene så kan barn ofte trenge hjelp til dette. Barn kan også lide av angst, depresjon og mange andre former for symptomer, men barna klarer ofte ikke sette ord på hva de sliter med.

Her er det viktig at omsorgspersoner i barnets liv plukker opp tegn på forandringer i barnets væremåte. Å skaffe barnet kompetent hjelp tidlig kan forhindre langvarige plager. Med omsorgspersoner så kan dette være:

 • Foreldre, familie og andre som deltar i daglig omsorg.
 • Lærere, barnehageansatte, leger og for eksempel trenere.
 • Venner og mennesker i den ytre omsorgskretsen.