psykiske traumer

Å leve med psykiske traumer

Mange mennesker i samfunnet vårt går gjennom livet med symptomene som kan komme etter traumer. Det er ikke en visse typer mennesker som oftere opplever det enn andre.

Alle kan oppleve at en hendelse eller en situasjon forårsaker traumer som senere påvirker hverdagen.

Hva er egentlig traumer?

Man snakker om hendelser som ofte er skremmende og som gir personen som opplever dette ulike plager i etterkant av hendelsen.

Opplevelsen som gir psykiske plager og utfordringer i etterkant, kan både være en enkeltstående hendelse eller noe som har skjedd over tid.

En enkeltstående hendelse som kan forårsake traumer kan være å bli utsatt for et ran, en bilulykke eller for eksempel å bli utsatt for en voldtekt. Gjentagende hendelser som også kan forårsake traumer kan for eksempel være ulike former for misbruk, mobbing med mer.

Symptomer på psykiske traumer

Traumer komme i etterkant av hendelsene som har skjedd. Hvis det for eksempel er en person som blir seksuelt misbrukt over tid, så vil traumer oppstå når personen er borte fra misbruket og er trygg.…

Les mer