Hva er egentlig et regnskap?

regnskapsfirma

De fleste av oss vet sånn noenlunde hva et regnskap er. Mange forveksler dette begrepet med budsjett, men begrepene er tross alt ikke så veldig langt unna hverandre. Der budsjettet setter prognosen for året, så er simpelthen regnskapet en føring av alle de inntektene og utgiftene bedriften har hatt.

Det vil si – det er noe mer komplisert enn som så. I føringen av inntekter og utgifter er det nemlig mange aspekter en skal tenke over. En bedrift fører jo tross alt ikke bare kjøp og salg, da det også skal føres bilag, utbetales lønn, leveres MVA oppgaver, årsregnskap, og mye mer.

Å forstå et regnskap er nemlig mye mer komplisert enn den simplifiserte definisjonen nevnt ovenfor. Det inngår tross alt en lang utdanning, praksisplass, og blant annet autorisasjon for å kunne utføre regnskapsoppgaver. Du kan også føre regnskap på egenhånd, men det krever en forståelse for et felt med mye å sette seg inn i.

  1. Så hva er egentlig et regnskap sett i lys av en bedrift?
  2. Hvorfor må man føre regnskap?
  3. Og en gang for alle, hvordan fører man et godt regnskap?

regnskap er

Disse og mange flere spørsmål skal vi gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Regler for føring av regnskap

Om du har en bedrift, så er det viktig at du setter deg inn i reglene for føring av regnskap. Først og fremst bør det understrekes at det er fullt lovlig å føre dette på egenhånd, men det bør understrekes at dette bør overlates til en profesjonell regnskapsfører om det når en viss kompleksitet.

Videre er det viktig å forstå at regnskapsloven faktisk ikke krever regnskap fra alle bedrifter. Det skilles i Norge mellom at bedrifter enten kun er bokføringspliktig, eller at bedrifter både er bokførings- og regnskapspliktig. Enkeltmannsforetak faller gjerne inn under førstnevnte, mens aksjeselskaper står for sistnevnte.

For aksjeselskap vil det dermed være pliktig å sende inn det årlige regnskapet som en oppgave. Dette er simpelthen fordi aksjeselskap naturligvis har strengere regler knyttet til seg. Er du derfor eier i et aksjeselskap, så er det lurt å vurdere å sette en regnskapsfører på regnskapet.

Separasjon av privat og bedriftsøkonomi

For å føre et godt regnskap, om du skal gjøre det selv naturligvis, så er det viktig å separere privat- og bedriftsutgifter. Selvfølgelig vil dette også være behjelpelig for en regnskapsfører som hjelper deg med regnskapet. Kort forklart er rett og slett opprydningen fort et mareritt for å skille mellom disse på et senere tidspunkt.

bedriftsøkonomi

Det beste tipset her er simpelthen å åpne en helt egen bankkonto som er tilegnet din bedrift. Dette tilbyr de aller fleste banker i Norge, slik at du enkelt og greit kan separere privat- og bedriftsøkonomi, og dermed få en enklere oppgave med å føre ditt regnskap.

Organisasjon av bedriftsøkonomi

Det kanskje beste argumentet for å ty til en regnskapsfører er simpelthen det faktum at en trenger et organisert regnskap. Du skal kunne føre kostnader og inntekter til riktige kontoer, og kunne vise til bilag i et system som er enkelt å forstå for de som går gjennom ditt regnskap.

Vi deler gjerne bilagene opp i 5 forskjellige kategorier. Disse er utgående og inngående faktura, kasseoppgjør, bankbilag, og andre bilag. Bilagene kan bli bokført og registrert i et regnskap både digitalt og i papirversjon.

Gjør du regnskapet på egenhånd, så er det veldig viktig at du organiserer godt, da dette betyr at regnskapsføreren bruker mindre tid, og du dermed sparer penger. Om du har en regnskapsfører til å gjøre jobben for deg, så er det også viktig at du stiller krav til organisert dokumentasjon fra deres side.

La regnskapsfører gjøre deler av regnskapet

Kanskje har man en relativt enkel bedrift der føring av bilag ikke er så veldig vanskelig med hjelp av et regnskapsprogram. Allikevel kan det koste en del tid og ressurser å utføre andre oppgaver. Kanskje skal for eksempel du gi oppgaven med lønnskjøring til en regnskapsfører?

regnskap4

Du kan også eventuelt gjøre hele regnskapet på egenhånd, for deretter å bare be en regnskapsfører om å se gjennom etter feil. Det trenger ikke koste all verden å få bistand til å ”korrekturlese” kontra det å la en regnskapsfører gjøre hele regnskapet til bedriften.

Hva skjer ved feil i eller mangel på regnskap?

Norges lover er meget strenge for avvik fra regnskapsloven. Forsøker du å unngå innlevering av regnskap, så kan dette få store økonomiske konsekvenser. Såkalt tvangsmulkt vil da påløpe, og som oftest vil dette løpe opp i flere titusener av kroner om du lar et uferdig regnskap ligge etter fristen.

Er det feil i regnskapet, så kan dette tross alt være ærlige feil som Skatteetaten og andre ansvarlige etater forstår seg på. I verste fall blir dette derimot en sur skattesmell som oftest for de som leverer inn regnskap med feil. Dette kan for eksempel være om du avskriver noe som ikke er riktig og dermed må betale mer skatt enn du gjorde tidligere.

Trenger man revisor?

En sentral del av regnskap er som oftest en revisor – altså et individ som ser over regnskapet. I Enkeltmannsforetak er det ikke plikt om bruk av revisor. Har du derimot et aksjeselskap hvor det omsettes for over 5 millioner, så er det pliktig å ha en revisor til å se gjennom regnskapet.

Regnskap er best utført av proffene

regnskap5

Eier du en knøttliten startup og kun har et par bilag frem og tilbake i måneden, så er det helt ok å spare penger ved å føre regnskapet selv. Du bør derimot raskt vurdere å bytte over til en profesjonell regnskapsfører, i hvert fall når pengene og bilagene begynner å øke i størrelse og kontinuitet.

Det er mest sannsynlig best for deg og din bedrift om dine tanker er rettet mot det å utføre det du er best på – nemlig bedriftens kjerneprodukt eller tjenester. Overlater du regnskapet ditt til en regnskapsfører, så kan du selv ta deg av bedriftens potensielle vekstmuligheter for eksempel.

Med grunnlag for å vite noe mer om hvordan et regnskap faktisk fungerer, så kan du finne ut av hvem som skal gjøre regnskapet i din bedrift. Kanskje tar du det på din kappe, deler noe av regnskapet med en regnskapsfører, eller simpelthen lar regnskapsfører ta hele regnskapet?