Optimaliser administrasjon av renhold med facility management

Renholdstjenester er noe en hver bedrift har behov for. Bedrifter som velger å ha dette som en del av sine interne tjenester opplever at dette betyr ekstra administrasjon og at man også kan få kostnader som er vanskelig å få fullstendig kontroll på.

For å kunne fokusere på kjernevirksomheten i bedriften, så er det derfor mange som ønsker å finne en ekstern leverandør som kan håndtere dette. Da får man raskt bedre oversikt over kostnader, og man slipper mye av administrasjonen som følger med å utføre rengjørings-tjenester selv.

Det er viktig for alle bedrifter å ha en tjeneste for renhold for å ivareta et godt arbeidsmiljø og dermed også god trivsel i bedriften. Dersom man slurver med rengjøring vil det kunne forårsake at bedrifter stenges hvis man for eksempel behandler mat som en del av tilbudet til bedriften, men man kan også oppleve at ansatte får helseproblemer.

På kort sikt kan man se at ansatte blir slitne og trøtte i løpet av arbeidsdagen hvis lokalet ikke er rengjort slik det burde være og luften dermed er dårlig, men på lang sikt kan ansatte utvikle problemer som allergier og andre sykdommer hvis de over lengre tid har dårlig luft på arbeidsplassen.

Så hvis man ikke ønsker å utføre disse tjenestene selv, og ha den administrasjonen rundt dette som det innebærer, så velger man ofte å sette ut tjenestene.

Om man så velger en leverandør for renhold i Oslo eller om man benytter seg av en leverandør som leverer denne tjenesten som en del av et tilbud for facility management blir et valg som vil bestemme hvor mye administrasjon du får og hvilke kostnader du vil ha rundt tilbudet.

Når man bestemmer seg for å sette ut rengjørings-tjenester, enten for å spare inn kostnader, for å få oversikt over kostnadene eller for å redusere administrasjonsbehov, så kan man velge om man ønsker at rengjøring skal være en del av tjenester for facility management.

På den måten kan man oppnå ytterligere besparelser, i tillegg til at man kan redusere administrasjonen ytterligere ved at man kun har et kontaktpunkt for tjenestene.

Reduksjon av administrasjon

For å oppnå minimalt behov for administrasjon av støttetjenester for bedriften, så er det en fordel å benytte seg av facility management og inkludere rengjørings-tjenester i dette. Da oppnår man at man kun har et kontaktpunkt for alle tjenester man ønsker å sette ut som ikke er en del av kjernevirksomheten.

renholdsfirma

Administrasjon rundt rengjøringstjenester er like lite ønskelig for bedrifter hvor dette ikke er en del av kjernevirksomheten som det er å selv måtte utføre disse tjenestene.

Ved å benytte seg av renhold som en ekstern tjeneste eller som en del av facility management, så vil man redusere behov for administrasjon rundt tjenestene, som igjen vil gjøre at man kan spare på kostnader i bedriften.

Spare kostnader for bedriften

Mange bedrifter søker stadig etter å optimalisere overskuddet, og da er reduksjon av kostnader en viktig del av hva man trenger å gjøre for å oppnå best mulig resultat.

For å få bedre oversikt over kostnader rundt støtte-tjenester, som rengjørings-tjenester, så kan man velge å benytte seg av facility management for å sette ut flere tjenester til samme leverandør. På denne måten kan man nyte godt av besparelser i kostnader i forhold til stordriftsfordeler som man oppnår ved å la leverandøren håndtere alle støtte-tjenester.

Når man benytter seg av eksterne tjenester for renhold eller for facility management, så gir dette bedriften mulighet til å fokusere på kjernevirksomhet i stedet for å bruke tid og penger på administrasjon av støttetjenester.

Dette vil både gi større fokus på økt inntjening, i tillegg til at det hjelper med å redusere kostnader slik at overskuddet kan bli høyere.

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/facility-management/