Optimaliser administrasjon av renhold med facility management

Renholdstjenester er noe en hver bedrift har behov for. Bedrifter som velger å ha dette som en del av sine interne tjenester opplever at dette betyr ekstra administrasjon og at man også kan få kostnader som er vanskelig å få fullstendig kontroll på.

For å kunne fokusere på kjernevirksomheten i bedriften, så er det derfor mange som ønsker å finne en ekstern leverandør som kan håndtere dette. Da får man raskt bedre oversikt over kostnader, og man slipper mye av administrasjonen som følger med å utføre rengjørings-tjenester selv.

Det er viktig for alle bedrifter å ha en tjeneste for renhold for å ivareta et godt arbeidsmiljø og dermed også god trivsel i bedriften. Dersom man slurver med rengjøring vil det kunne forårsake at bedrifter stenges hvis man for eksempel behandler mat som en del av tilbudet til bedriften, men man kan også oppleve at ansatte får helseproblemer.

På kort sikt kan man se at ansatte blir slitne og trøtte i løpet av arbeidsdagen hvis lokalet ikke er rengjort slik det burde være og luften dermed er dårlig, men på lang sikt kan ansatte utvikle problemer som allergier og andre sykdommer hvis de over lengre tid har dårlig luft på arbeidsplassen.…

Les mer