Hva er grensene for feil og mangler for at boligkjøper skal kunne få erstatning?

Kjøpe bolig

Når man kjøper en bolig stilles det strenge krav til hva du må finne ut av selv i forhold til tilstanden på boligen. Egentlig er dette urimelige krav for mange boligkjøpere, men den største utfordringen med dette er at grensene er uklare for hva man eventuelt kan få erstatning for i etterkant. Spesielt i storbyer har boligkjøp utviklet seg noe spesielt i forhold til mange andre ting man kjøper i livet. Mange bruker lang tid på å kjøpe en TV eller et surround-anlegg. Man undersøker i månedsvis i forkant før man bestemmer seg for hva man vil kjøpe. Dette gjelder selv om man kun har tenkt å bruke 4-5000kr på dette. Når man endelig har bestemt seg, så kan man fortsatt bli usikker når man kommer til butikken på om det er dette man virkelig vil ha, og da benytter selgeren muligheten til å selge inn en dyrere TV eller et dyrere anlegg ved å gjøre at du blir i tvil i forhold til valget ditt.

Når man skal kjøpe et hus eller en leilighet i Oslo eller andre større byer, så har man vanligvis 2-3 visninger på 1 time å avgjøre om man vil kjøpe leiligheten eller huset. På den tiden må man som oftest avklare alt som kreves innenfor regelverket. Men ofte kan man ikke benytte alle de 2-3 visningene. Hvis leiligheten eller huset er populært, så kan budrunden starte allerede etter første visning, og dermed frata deg muligheten til å undersøke ytterligere. Det kan dermed være snakk om å benytte en time for å avgjøre om du vil bruke 2-3 millioner på en leilighet eller et hus, mens du til sammenlikning kunne bruke måneder på å avgjøre hvilken TV du ville ha og fortsatt var usikker nok til å bli lurt av selgeren til å tro at du ikke visste nok.

Boligkjøper sitt ansvar ved kjøp

I tillegg til at man kun kan bruke 1-3 timer på å bestemme seg for at man ønsker å kjøpe en leilighet til 2-3 millioner kroner, så har man også som kjøper et større ansvar for selv å sjekke tilstanden enn man har ved kjøp av en TV. Er noe galt med TVen, så har man garanti. Er noe galt med leiligheten, så har selgeren en eierskifteforsikring som gjør at du ikke må forsvare deg mot tidligere eier, men du må forsvare deg mot et forsikringsselskap. Hvis du har noen som helst tvil om hva ansvaret ditt er ved et boligkjøp for å kunne få erstatning for feil og mangler, så kan det være lurt å kontakte boligadvokater for å få en innføring i hva som kreves.

Krav til erstatning

Når man har krav til erstatning for et boligkjøp er diffust i regelverket og avgjøres av rettspraksis. Det er dermed tilnærmet umulig for forbrukere å finne ut nøyaktig hva regelverket innebærer. Boligadvokater bør alltid involveres ved usikkerhet for rådgivning slik at du ikke skal være i tvil om hva ditt ansvar er. Ved å være klar over ansvaret ditt, så kan du forberede deg ved å ta med eventuelle profesjonelle til å hjelpe deg med vurderingen. Om det likevel skulle oppstå tvil etter boligkjøpet, så kan du også benytte boligadvokater for å hjelpe deg med å vurdere om du kan ha krav på erstatning.

Boligadvokater kan hjelpe

Rådfør deg med boligadvokat ved tvil

Det er alltid lurt å rådføre seg med boligadvokater ved tvil. Da kan du få gode råd om hva du bør gjøre. Det kan være veldig kostbart å ta feil valg i forbindelse med boligkjøp. Kostnadene kan være store om du har store skader som er vanskelig å oppdage. Boligadvokater kan hjelpe deg å unngå store overraskelser når du kjøper boliger hvor det kan være tvil om tilstanden.