Forbrukslån for refinansiering

Refinansierngslån

Vi finner mange tilbydere av forbrukslån som ønsker å refinansiere din kredittkortgjeld eller forbruksgjeld. I hvilke tilfeller kan vi ha nytte av en slik løsning?

Mulig refinansieringsbeløp

Om du gjør et søk på nett finner du mange tilbydere som lar deg utføre refinansiering av gjeld. Men hva slags beløp kan de tilby for dette? Du finner tilbydere på forbrukslån for refinansiering hos både norske og utenlandske leverandører som har etablert utlånsselskaper i Norge. Felles for de fleste leverandører av refinansieringslån er at de tilbyr maksimum mellom 400000 og 500000. Flest av tilbyderne tilbyr 400000. Noen har i tillegg lagt inn en tilleggsbetingelse for å kunne oppnå 500000 refinansieringslån. Tilleggsbetingelsen er at de ønsker tilleggssøker for å overstige 400000. Det er ofte praktisk å få samlet flere smålån til ett. På den måten kan få få bedre rente totalt, om deler av beløpene du refinansierer var i form av kredittkort.

Når er refinansiering praktisk

I hvilke situasjoner er så refinansiering praktisk? Om vi har finansiert en del av våre utgifter med kredittkort, kan vi ende opp med å få temmelig dyre renter. Om vi da i tillegg er kommet i en situasjon hvor vi ikke kan betale ned kredittkortgjelden på neste faktura og vi i også har tatt opp forbruksgjeld, kan det være praktisk å samle kredittkort og forbrukslån i et nytt lån. Kredittkort er gjerne en meget dyr lånemulighet og vi må ofte betale tilbake et ganske høyt beløp hver måned i forhold til forbrukslån. Prisen for et forbrukslån har alltid et betydelig lavere rentenivå enn det er mulig å få på et kredittkort. Vi vil aldri få like bra renter som om vi tar opp et lån med sikkerhet, men bedre enn med kredittkort.

Sikrede lån i forhold til forbrukslån

Hva er så forskjellen med sikrede lån i forhold til forbrukslån? De beste betingelse får du når du ønsker lån med sikkerhet fremfor et forbrukslån. Selv med forbrukslån, i stedet for kredittkortgjeld, kan renten være dobbelt så god som for kredittkort. Men for sikrede lån kan vi få rente helt ned i 2-3%. Sikrede lån er alltid det mest økonomiske, men det krever at vi kan knytte lånet til hus, hytte eller eventuelt bil. Det er ikke alltid vi har denne muligheten. Og da er forbrukslån beste muligheten.

Lån i bank

Forbrukslånsfeller

Hvilke forbrukslånsfeller kan vi så ende opp i med refinansiering av smågjeld med forbrukslån? Vi bør alltid vurdere totalt hvor mye forbruksgjeld vi tar opp. Selv et billån er mer positivt om man senere ønsker å ta opp et boliglån. Kommer du over en grense med forbrukslån, kan det bli vanskelig å senere søke sikrede lån i en bank. Om du har et antall kroner i usikret gjeld, kan banken vurdere dette som negativt å ikke la deg låne penger til hus eller leilighet slik du kanskje hadde tenkt. Har vi mulighet til å velge et sikret lån i stedet for forbrukslån, kan det være en fordel om vi siden ønsker å kjøpe et hus eller en leilighet. Men om vi er helt sikre på at vi ikke kommer til å ønske en ny bil eller leilighet, trenger vi ikke tenke på om vi velger forbrukslån eller sikret lån. Vi bør uansett også vurdere hvor mye vi totalt låner. Det skal også betales tilbake. Låner vi et for høyt beløp, kan det bli dyrt for hver måned når vi skal betale den ned igjen.

Forbrukslån for refinansiering kan være en stor fordel om vi har blitt sittende med en del kredittkortgjeld i tillegg til et eller to forbrukslån. Ulemper kan være at om vi låner for høye beløp, kan det være vanskelig å senere få låne til bolig.