Økt omsetning og manglende leveringsevne

Pakkemaskiner

Det er ikke alltid utviklingen i omsetning går akkurat slik man har tenkt når man videreutvikler sin bedrift, enten for å få en bedre markedsandel, eller for å få møte økt etterspørsel etter vellykket markedsførings- eller salgsprosess. Når man oppdager at man treffer markedet bedre enn man hadde planlagt, så kan det lett oppstå et luksusproblemer for bedrifter. Man kunne valgt å bare levere det man gjør i dag fordi man ikke har kapasitet til mer, og fordi det kan bli nødvendig å investere noen kroner for å øke leveranse-kapasiteten, eller man kan øke leveranse-kapasiteten.

I starten var man mest fokusert på å få solgt de produktene man hadde lagt opp til å produsere, men økt etterspørsel kan gjøre at du er nødt til å vurdere hva du kan gjøre når leveranse-kapasitetens maksgrense nås. Hvor er flaskehalsen? Er det produksjonen som gjør at det stopper opp, eller klarer man ikke å pakke og sende ut varene raskt nok? Hvis man ønsker å optimalisere sin inntjening må man finne ut hvor skoen trykker. Når man leverer den kapasiteten man har mulighet til, kan det være nødvendig å virkelig vurdere hva som er lønnsomt for bedriften. Man bør da vurdere om inntjeningspotensialet med den ekstra tilgjengelige omsetningen er verdt en ekstra investering.

Hvordan identifisere flaskehalsen?

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne for å se om det er mulig å øke produktiviteten for å levere i henhold til økt etterspørsel. Hvis man har en manuell produksjonsprosess, kan det være at man utnytter hver ressurs til det maksimale og ikke har mer å hente. Man trenger å spørre seg. Er det noen steder noen ansatte venter for å kunne komme videre med sin jobb? Det kan være lurt å starte med å analysere slutten av prosessen. Klarer man ikke å pakke unna produserte elementer og få dem på transport, så er det lite poeng i å ha et effektivt innkjøp eller en effektiv produksjonsprosess.

Her kan Pall-pack sine pakkemaskiner hjelpe deg. Men først må du se hvorfor det stopper opp med pakkingen. Vil det hjelpe å automatisere hele eller deler av pakkeprosessen med utstyr fra Pall-pack? Igjen er det viktig å først finne ut om tilgjengelige pakkeressurser i dag utnyttes effektivt. Har de full tilgang på alt de trenger for kunne pakke raskt nok? Om man for eksempel ikke har effektivt innkjøp av asker, poser, paller, tape, etc, og de ansatte blir sittende å vente, eller selv må ut å kjøpe pakkeeffekter, så kan det være man må løse det først. Om pakkingen er effektiv men har nådd maksimal kapasitet, så trenger man å vurdere hvordan man mest effektivt kan investere for å øke kapasiteten. Kan man automatisere med noen produkter fra Pall-pack? Kanskje man til og med kan automatisere alle ledd i prosessen med en pakkereiser fra Pall-pack? Pall-pack kan hjelpe å sette sammen en pakkereiser som passer for din bedrift, eller man kan benytte enkeltmaskiner som tilbys av Pall-pack for øke effektiviteten.

Pall-Pack pakkemaskiner

Om man ikke ønsker å la Pall-pack tilby en automatisk løsning, så kan det også være lønnsomt for din bedrift å halvautomatisere ledd i pakkeprosessen slik at dine ansatte kan yte enda bedre og på den måten øke effektiviteten i pakkingen. Men det er lurt å benytte rådgivning fra Pall-pack for å avgjøre hva som er best for deg. Når du først skal utvide effektiviteten, er det lurt å analysere markedet slik at du får mest mulig igjen for investeringen. Pall-pack kan hjelpe deg å avgjøre om det er nok med halvautomatisering, eller om markedet tilsier at du ville få mye mer igjen for helautomatisering av pakkeprosessen.

Når man har avgjort om flaskehalsen ligger i pakkeprosessen, og vurdert maskiner fra Pall-pack for å løse dette, kan man også analysere produksjons- og innkjøpsprosess på samme måte.